Konstnären Ivar Agrell—galleri

Tillbaka

Tuschmålning
         1965, från utställningsinbjudan

Ivar ville vara fullkomlig. Det var viktigt för honom att inga spår av möda fanns i hans tuschmålningar. Målningarna måste kännas som ett avtryck av det ögonblick då allt samverkade. Som när en höjdhoppare till synes utan ansträngning elegant flyter över ribban. Det gällde att vara anspänd men ändå avslappad, snabb utan att hetsa, och det gällde att ha de rätta penslarna, papperet och tuschet. För detta tränade Ivar. Irriterad, fräsande, klagande över sin egen ofullkomlighet fyllde han sitt rum i Yngsjö med målningar (han ville inte kalla dem teckningar). Plötsligt, ibland med veckors mellanrum, stämde allt. Mödan fick sin lön.

Målningarna föreställer kanske gräs eller lavar, men någon skalangivelse finns inte. Det kan lika gärna vara mycket små eller mycket stora organismer. Bilderna ar oftast vertikala, utan rumslighet, som sedda i mikroskop eller stjärnkikare. Jag tror det var självklart och nödvändigt för Ivar att måla just organiska former, därför att han kände dem så väl.

Bilder av det slag som Ivar gjorde har inte haft lätt att göra sig hörda bland snitsig nyrealism och politisk propaganda. Ivar tyckte det var tråkigt att ”måla for byrålådan”, som han sa. Därför är det mycket glädjande att denna utställning nu har ordnats.

John Wipp

texten som PDF (inbjudan till utställning 1974)


Porträtt och karikatyrer

Erik Söderberg
Erik Söderberg, 1932
ur Lundalynnen III, Lund 1935
Erik T:son Uggla
Erik T:son Uggla, 1932
ur Lundalynnen III, Lund 1935
Sigvard Bengtsson
Sigvard Bengtsson, 1933
ur Lundalynnen III, Lund 1935
Sven Larsson
Sven Larsson, 1933
ur Lundalynnen III, Lund 1935
Lennart Smith
Lennart Smith, 1933
ur Lundalynnen III, Lund 1935
John Karlzén
John Karlzén, 1934
ur Lundalynnen III, Lund 1935
Nils
            Ahlwall
Nils Ahlwall
ur Lundalynnen III, Lund 1935
Gottfrid Carlsson
Gottfrid Carlsson
ur Lundalynnen III, Lund 1935
Johannes Collin
Johannes Collin
ur Lundalynnen III, Lund 1935
Göran Gerner
Göran Gerner
ur Lundalynnen III, Lund 1935
Bo
            Gerle
Bo Gerle, inte 1938
ur Lundalynnen III, Lund 1935
Gunnar Jarring
Gunnar Jarring
ur Lundalynnen III, Lund 1935
Erik Lindgren
Erik Lindgren
ur Lundalynnen III, Lund 1935
Gösta Nordlind
Gösta Nordlind
ur Lundalynnen III, Lund 1935
Erik
            Sjöberg
Erik Sjöberg
ur Lundalynnen III, Lund 1935
Edvard Thermænius
Edvard Thermænius
ur Lundalynnen III, Lund 1935
Okänd flicka
Kanske Margit (Gitte) Ryberg, 1929
Inga-Greta Agrell
Inga-Greta Fryklöf g. Agrell
Inga-Greta Agrell
Inga-Greta Fryklöf g. Agrell, ung. 1934
Ivar och Inga-Greta Agrell
Ivar och Inga-Greta Agrell
Okänd man
Okänd
Bertil Hanström
Bertil Hanström, 1937
(Kan den dansande mannen månne
vara en ung Erik Dahl, se nedan?)
Bertil Hanström
Bertil Hanström, 1943
ur Lundalynnen V, Lund 1947
Sven Celander
Sven Celander, 1943
ur Lundalynnen V, Lund 1947
Torsten Gislén
Torsten Gislén, 1943
ur Lundalynnen V, Lund 1947
Paul Johansson
Paul Johansson, 1943
ur Lundalynnen V, Lund 1947
Hans Regnéll
Hans Regnéll, 1943
ur Lundalynnen V, Lund 1947
Pojke
1949
Flicka
1949
Folke Brahme
Folke Brahme, 1952
ur Lundalynnen VI, Lund 1953
Bengt-Olof Landin
Bengt-Olof Landin, 1953
ur Lundalynnen VI, Lund 1953
Carl Lindroth
Carl Lindroth, 1953
ur Lundalynnen VI, Lund 1953
Gustaf Rudebeck
Gustaf E. Rudebeck, 1953
ur Lundalynnen VI, Lund 1953
Per Brinck
Per Brinck, 1961
ur Lundalynnen VII, Lund 1961
Sven Carlström
Sven Carlström, 1961
ur Lundalynnen VII, Lund 1961
Erik
            Dahl
Erik Dahl, inte 1967
ur Lundalynnen VII, Lund 1961
Gösta Ehrensvärd
Gösta Ehrensvärd, 1961
ur Lundalynnen VII, Lund 1961
Åke Pleijel
Åke Pleijel, 1961
ur Lundalynnen VII, Lund 1961


Landskap

Skog
Olja
Bärplockare i skog
Olja, 1945 eller 1946
Fjällsjö
Olja
Tallar
Olja
Tallar
Olja
Tall
Olja, 1946
Tall
Olja, 1946
Tallar
Olja, 1946
Tall
Olja, 1946
Tall
Olja
Tallar
Olja
Tall
Olja
Tallar
Olja
Tallar
Olja
Lador vid fält
Pastell, 1947. Motivet är från norra Skåne, kanske trakten av Vittsjö.
Rödblommande fält
Pastell, 1947 eller 1949. Motivet är troligen från Åhustrakten och blommorna är någon slags syra, t.ex. rödsyra.
Fält och
            skog
Pastell
Tallar
Pastell, 1948
Träd
Akvarell


Kvinnor

Rund kvinna
Tusch och akvarell, 1964
Kvinna
Tusch, 1965
Kvinna
Tusch, 1965
Kvinna
Krita


Tuschmålningar

Tuschmålning

Tuschmålning

Tuschmålning
”Gravsugga”, 1965
Tuschmålning
1965
Tuschmålning
1965
Tuschmålning
1965
Tuschmålning
1966
Tuschmålning
1966
Tuschmålning
1966
Tuschmålning
1966
Tuschmålning
1966
Tuschmålning "Det lilla
            körsbärsträdet"
”Det lilla körsbärsträdet”, 1967
Tuschmålning
1967
Tuschmålning
1967
Tuschmålning
1967
Tuschmålning
1967
Tuschmålning
1967
Vinterbilder—Tre haiku-dikter med
            penselteckningar av Ivar Agrell
1972

Tillbaka