Några böcker ur eBoklagret

eBoklagret innehöll en stor samling klassisk svensk litteratur i elektroniska nyutgåvor. Samlingen skapades och underhölls av eldsjälen, humanisten och grafikern Franko Luin. Han skannade hundratals böcker ungefär år 2000 och gjorde dem allmänt tillgängliga som elegant formgivna e-böcker på sitt företag Omnibus Typografis webbplats: www.omnibus.se/eBoklagret. År 2014 finns tyvärr finns inte denna unika samling kvar.

Här återges sex diktsamlingar av Sigurd Agrell i Franko Luins utgåvor, med tillstånd.