Agrell.info
The origin Johan Agrell Myhrmännerna och Tegnér Rämen Wilhelm och Ida Agrell Sigurd Agrell Ivar Agrell
Per Sigurd Agrell Ingela Luhr Agrell Beata Agrell Marie Agrell Erik Agrell Agrellite
Other Agrells About this site
Ivar Agrell

Ivar Agrell

Ivar Per Sigurd Agrell föddes i Lund 2 juli 1912. Han studerade vid Lunds universitet och var aktiv i Värmlands nation och Lunds studentkår, vars ordförande han var 1942. Han disputerade 1941 på en avhandling om hoppstjärtar och deras ekologi, men hans huvudsakliga forskningsområde var djurvärldens fysiologi. Han var verksam vid Zoologiska institutionen vid Lunds universitet och senare vid Zoofysiologiska institutionen, vars chef han var sedan den bildades 1953. Han utnämndes till professor i zoofysiologi 1959. Inom zoofysiologin studerade han exempelvis insekternas andning, insekternas metamorfos, och framför allt olika organismers celldelning, tillväxt och utveckling. Ett av hans sista stora forskningsprojekt, innan han gick bort i cancer den 3 augusti 1973, gällde just tumörceller och deras tillväxtmekanismer.
Mer om forskaren Ivar Agrell

Ivar Agrell var också konstnär. Som student var han en flitig och träffsäker karikatyrtecknare och illustrerade ofta s.k. Q-verser i studentkårens tidning Lundagård, en uppgift som han emellanåt åtog sig även långt senare, som docent och professor. Under en period målade han landskap i pastell och i olja, ofta från trakterna runt Yngsjö. Under senare år utvecklade han det som kom att bli hans specialitet och signum: abstrakta, detaljrika tuschmålningar med inspiration från den mikrobiologiska värld han kände så väl. Ivar Agrell deltog i Skånes Konstförenings höstutställningar 1965, 1966 och 1967. En minnesutställning ordnades 1974. Han är representerad på Helsingborgs Museum.
Mer om konstnären Ivar Agrell

Erik Agrell 2015