Agrell.info
The origin Johan Agrell Myhrmännerna och Tegnér Rämen Wilhelm och Ida Agrell Sigurd Agrell Ivar Agrell
Per Sigurd Agrell Ingela Luhr Agrell Beata Agrell Marie Agrell Erik Agrell Agrellite
Other Agrells About this site

Mor

För sju och sjuttio år tillbaka
i förfädrens vita hus
du föddes i majnattens ljusa vaka
vid björkars och lönnars sus.

Som Rämsjöns drömmande öga
en vårkväll med himmel klar
och stjärnskimmers glans från det höga —
din tankfulla ande var.

Ack, mycket dig livet skänkte
och mycket dig livet tog —
likt solglimt, som svann och som blänkte
i hembygdens mörka skog.

Av lycka och sorg fick du bära
en börda, tyngande stor —
men blev dock det bästa, o kära,
en hängiven, älskande mor. — —

Två ögon, som lyst, äro slutna,
två milda händer fått ro.
Nu vile det stumma förflutna
i minnenas tryggade bo!

(Sigurd Agrell, publicerad 1931)