Agrell.info
The origin Johan Agrell Myhrmännerna och Tegnér Rämen Släkten Örtenholm Wilhelm och Ida Agrell Sigurd Agrell Ivar Agrell Inga-Greta Agrell
Per Sigurd Agrell Ingela Luhr Agrell Beata Agrell Marie Agrell Erik Agrell Agrellite
Other Agrells About this site

Rämen

Så kom du hit till sist från fjärran länder!
Det vita huset milt sin hälsning sänder,
klar ligger sjön med furumörka stränder. —
Här levde far och mor. Och hennes fränder,

de döde fäder under seklens år,
tilll vilka hän din tankes ursprung går.
I denna nejd, bland dessa berg och snår
de fötts och fostrats, gått med grånat hår:

En släkt av stilla lärde och poeter,
som kände grekskans och latinens meter
och gruvans malm och skogens hemligheter —

och milda kvinnor, som med drömfödd sorg
sett dagen dö vid söm och blomsterkorg
och läst Stagnelius och Swedenborg.

(Sigurd Agrell 1906, 1931)