Agrell.info
The origin Johan Agrell Myhrmännerna och Tegnér Rämen Släkten Örtenholm Wilhelm och Ida Agrell Sigurd Agrell Ivar Agrell Inga-Greta Agrell
Per Sigurd Agrell Ingela Luhr Agrell Beata Agrell Marie Agrell Erik Agrell Agrellite
Other Agrells About this site

Vallonvärvaren

Denis Chenon, du ädle hugenott,
ditt mod var tappert och ditt blod var blått!
Från dina fäders rika fält och slott
en flykting kom du till vår arma trakt.

Hos Svea konungar i tjänst du gått
och hulpit dem till rikedom och prakt,
men vad till sist som skänk åt dig blev lagt —
du viste från dig med ett lugnt förakt.

Du trött på färder över stormgrått hav
och masugnshettan och den bistra kölden
med tvenne blåa duvor blott på skölden

i sorglöst armod själv grävt upp din grav!
Men sedan trenne hundraden av år
än bära svenske män ditt mörka hår.

(Sigurd Agrell 1906, 1931)