Agrell.info
The origin Johan Agrell Myhrmännerna och Tegnér Rämen Släkten Örtenholm Wilhelm och Ida Agrell Sigurd Agrell Ivar Agrell Inga-Greta Agrell
Per Sigurd Agrell Ingela Luhr Agrell Beata Agrell Marie Agrell Erik Agrell Agrellite
Other Agrells About this site

Inga-Greta Agrell

Inga-Greta Agrell, 1974

Inga-Greta Agrell (1911–1998) var en svensk barn- och ungdomspsykiater. Hon framförde flera för sin tid kontroversiella idéer, såsom att barnaga måste förbjudas, att man skall lyssna på barnens åsikter och att andra familjekonstellationer än kärnfamiljen borde bejakas.

Inga-Gretas liv och gärning sammanfattas i hennes biografi. Den kan även laddas ned som en PDF-fil, som lämpar sig bättre för utskrift (7 sidor) men saknar webbversionens bilder och länkar.

Mer än 500 artiklar, notiser, manuskript och andra texter av eller om Inga-Greta finns förtecknade i hennes bibliografi. Ungefär 90 av artiklarna i bibliografin återges här i sin helhet, med vänligt tillstånd från hennes efterlevande, Göteborgs-Posten samt Hem och Skola (som gav ut tidskriften Barn). Bibliografin (utan länkar) kan även laddas ned som en PDF-fil (39 sidor).